Juridik​

Juridik vid dödsfall

Vår juristavdelning – bouppteckningar och övrig familjejuridik i Stockholm

Juridik i samband med dödsfall är oftast förenat med många olika tankar och funderingar. Våra familjejurister på Stockholms Begravningstjänst kan hjälpa er med hela livets juridik. Vad är egentligen en bouppteckning? När måste man göra den? Vad händer om det inte finns pengar till begravningen? Hur gör vi med testamentet och arvet? Hur upprättar jag ett gåvobrev eller ett testamente?

Vi hjälper er att utforma korrekta juridiska dokument, som är mycket viktigt eftersom man annars kan riskera att få handlingarna ogiltigförklarade i framtiden, vilket kan ge stora och oförutsedda konsekvenser. Våra familjejurister på Stockholms Begravningstjänst kan hjälpa er med alltifrån förvaltning av dödsboet, bouppteckning till bodelning och arvskifte. Vi hjälper också till att upprätta testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill ha mer information. Vi erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning.

Erik Stenekas

Verksamhetschef
T: 070-996 38 83
E: erik@juristbolaget.se

Yvonne Östlund

Juridikansvarig
T: 070-996 38 10
E: yvonne@juristbolaget.se

Alicia Kauntz

Jurist / Jur.kand
T: 070-996 38 94
E: alicia@juristbolaget.se

Bouppteckning

Bouppteckning i Stockholm

Juridik i samband med dödsfall är oftast förenat med många olika tankar och funderingar. Våra familjejurister på Stockholms Begravningstjänst kan hjälpa er med hela livets juridik. Vad är egentligen en bouppteckning? När måste man göra den? Vad händer om det inte finns pengar till begravningen? Hur gör vi med testamentet och arvet? Hur upprättar jag ett gåvobrev eller ett testamente?

Vi hjälper er att utforma korrekta juridiska dokument, som är mycket viktigt eftersom man annars kan riskera att få handlingarna ogiltigförklarade i framtiden, vilket kan ge stora och oförutsedda konsekvenser. Våra familjejurister på Stockholms Begravningstjänst kan hjälpa er med alltifrån förvaltning av dödsboet, bouppteckning till bodelning och arvskifte. Vi hjälper också till att upprätta testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill ha mer information. Vi erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning.

Arvskifte

Arvskifte – hur mycket ärver jag?

I arvskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida reavinst beskattningar och andra framtida kostnader som kan uppstå för dödsboet. Detta för att så långt som möjligt säkerställa att det inte blir några negativa överraskningar i framtiden. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. För er trygghet lämnar vi alltid ett kostnadsförslag och upprättar ett uppdragsavtal.

När dödsboet saknar pengar till begravningen​

När den avlidne saknar tillgångar – dödsboanmälan ersätter en bouppteckning​

Det finns bra hjälp att få om den avlidne saknar ekonomiska medel till att betala begravningskostnaden. I dessa fall kan den vanliga bouppteckningen ersättas med en så kallad dödsboanmälan. Det är en förenklad bouppteckning som socialkontoret upprättar och som sedan skickas in till Skatteverket. Det är socialkontoret i den kommun där den avlidne var folkbokförd som skall kontaktas. Det är dock viktigt att känna till att en bouppteckning alltid skall göras då den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt. Hör av er till oss på Stockholms Begravningstjänst så hjälper vi er att förmedla kontakt till berörd socialförvaltning.

Ekonomiskt bistånd till begravningen i stockholm – ansökan hos kommunen

Om en dödsboanmälan upprättas och dödsboet inte har tillräckliga ekonomiska medel att betala begravningen med är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Det är väldigt viktigt att inte betala några skulder i dödsboet efter dödsdagen, exempelvis hyra, vård- och omsorgskostnader och andra räkningar som avser dödsboet. Det är också viktigt att man så snart som möjligt avslutar eventuella autogiron och försäkra sig om att det inte finns något utmätningsbeslut från Kronofogden på den avlidnes bank. Detta är för att vid beräkning av ekonomiskt bistånd sker på dödsdagen. Detta innebär att betalas räkningar efter dödsdagen dras detta belopp bort från biståndet.

Ekonomiskt bistånd i stockholm – hur mycket hjälper kommunen till med?

Hur mycket begravningen får kosta och hur får den vara utformad när kommunen ger ekonomiskt bistånd? Regler kring detta och vilket belopp kan variera mycket från kommun till kommun. Det är därför väldigt viktigt att kontakta socialkontoret innan begravningen beställs. Vi på Stockholms Begravningstjänst hjälper er att förmedla kontakten till er berörda kommun.