Frågor och svar om Covid-19 och pågående pandemi

Vi får många frågor och svar angående begravningar under covid-19, detta är vad vi rekommenderar och följer tillsvidare.

Om jag är sjuk eller har symtom och måste planera en begravning – hur gör jag då?

Om du är sjuk och inte har möjlighet att komma in till oss på begravningsbyrån erbjuder vi både telefon och videomöte. På så sätt kan du planera begravningen i lugn och ro hemma. Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper Er på bästa sätt.

Hur länge kan man skjuta på en begravning på grund av sjukdom?

Enligt Begravningslagen ska en kremation eller jordbegravning ske inom 30 dagar efter dödsdatum. Ett alternativ är att ordna en akt med urna.
Vid kremering kan du nämligen vänta upp till ett år med gravsättningen. Det gäller både kyrklig och borgerlig begravning.

Kan minnesstund efter begravning genomföras i dessa tider?

Här rekommenderar vi att du följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Men alternativ för minnesstund finns.
Kontakta oss så försöker vi hjälpa Er på bästa sätt.

Kan en begravning sändas digitalt om man är sjuk? 

Ja, möjlighet till att sända en begravning via länk finns, vi gör det via vårt minnesrum på hemsidan. Det krävs då ett tillstånd för inspelning från respektive stift/lokal/officiant samt att platsen för ceremonin har god mobilmottagning så att det finns internet. Kan en direktsändning inte genomföras kan vi som begravningsbyrå spela in och sända begravningen via mobil. Du får då en länk och ett lösenord och kan följa begravningen på distans.

Kan man skjuta upp en begravningsceremoni på grund av Covid-19?

Begravningslagen säger att en avliden ska vara gravsatt eller kremerad senast 30 dagar efter dödsfallet. Men Skatteverket har beslutat att ärenden där anstånd begärs, kommer att avgöras individuellt vid varje enskilt tillfälle. En möjlighet är alltid att låta kremera kroppen och planera en ceremoni kring urnan längre fram. Vid kremering kan du vänta upp till ett år med gravsättningen.

Kan jag som anhörig få se en avliden som är smittad av Covid-19?

Är din anhörige konstaterad smittad av Covid-19 kan vi hjälpa till att visa den avlidne på bårhuset. Dock kommer det ske under särskilda restriktioner och regler som ni får av oss inför visningen och det kan förekomma olika rutiner på det respektive bårhuset.

Kan jag som anhörig få se den avlidne i virustider?

Avlidna som inte har en konstaterad smitta av Covid-19 visar vi precis som vanligt och enligt de rutiner som finns. Är din anhörige dock konstaterad smittad kan och får vi som begravningsbyrå inte erbjuda någon visning.

Kan en person som avlidit av Covid-19 jordbegravas?

Ja, det går bra. Det finns ingen risk för smitta då både sjukvården och vi som begravningsbyrå följer strikta regler i omhändertagandet av den avlidne.